Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. musclo
veure  2. musclo
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. MUSCLO m.
Mol·lusc lamel·libranqui de l'espècie Mytilus edulis, amb la closca planera, de color negre per fora i blau fosc per dins, de forma llarguera, punxeguda per un extrem i arrodonida per l'altre; es pesca en gran quantitat i és molt saborós; cast. mejillón. Los musclos e les pagellides, formigues e altres vérmens no mengen tanta vianda, Genebreda Cons. 242. Ella ha dut dues dotzenes de musclos grossos, Vilanova Obres, xi, 108.
    Var. form.:
muscle (Carcassa de nau desarborada, amb la carena de banda, la fonadura clivellada y plena de muscles, Víctor Català, en Catalana, vi, 6).
    Fon.:
músklu (or., men., eiv.); músklo (val., mall.); músklə (Empordà).
    Sinòn.:
clòtxina, enclotxa.
    Etim.:
del llatí muscŭlu, mat. sign.

2. MUSCLO m. (ant. i dial.)
Muscle, part lateral de l'espatlla (bal.); cast. hombro. Los cabells negres..., adés espergits sobre los musclos, adés sobre lo cap, Corbatxo 38. Als meus flachs musclos assajats imposar, Metge Somni ii. Hun tros d'os del musclo o spalla, doc. a. 1483 (Catalana, i, 475).
    Etim.:
del llatí muscŭlu, ‘múscul’ i vulgarment ‘espatlla’.