Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  serigot
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

SERIGOT o XERIGOT m.
|| 1. La part aquosa de la llet, separada de la coagulable; cast. suero. Seriguot fresch, e majorment de cabres, bulit e colat, Arn. Vil. ii, 173. Evitar de dir... xerigot per serigot, Fenollar Regles 109. Raels de romagueres, xerigot de llet, Agustí Secr. 105. Anava exprement amb les mans la nata per escórrer el xerigot, Massó Croq. 47. Una gota de serigot dins una gleva de sang, Galmés Flor 38. A Menorca, terra típicament formatgera, distingeixen tres classes de serigot: el serigot melsís o serigot verjo, que és el que es desprèn de la llet en prendre's aquesta per a fer el formatge; el serigot micós, que queda després de treure per ebullició el brossat, i que conserva miques d'aquest producte; i serigot d'es rai, que es forma rentant el brossat ja batut per a separar la mantega, i naturalment és el de qualitat més inferior.
|| 2. fig. Suc brut (mall.); cast. aguachirle. Sa síquia comuna que replega ses aygos de ses clavegueres y altres serigots, Ignor. 4.
    Loc.
—a) Beure més vi que cap truja xerigot: beure'n molt, perquè a les truges els agrada molt el xerigot (Garrotxa).—b) Esser es serigot d'es rai: esser una cosa inútil, no valer res (Men.). Per significar que una persona és considerada amb menyspreu, com a no-res, diuen que «el troben darrera es serigot d'es rai» (Ciutadella).
    Var. form.:
sirigot (Cirigot de cabres, Cauliach Coll., ii, 1a, 5); sergot (Porgar lo cap... ab sergot e escamonea, Alcoatí 39 vo): soligot, sorigot, xurigot.
    Fon.:
səɾiɣɔ̞́t (mall., men.); seɾiɣɔ́t (Àreu); ʃəɾiɣɔ́t (or.); siɾiɣɔ́t (Tavascan, Tor); ʧiɾiɣɔ́t (Farrera, Estaon, Senet, Durro, Esterri de C.); ʃiɾiɣɔ́t (La Massana, Lladrós); ʃiɾɣɔ́t (Tredós); soliɣɔ́t (Tortosa); ʧoɾiɣɔ̞́t (Val.); ʧuɾiɣɔ̞́t (Alcoi).
    Etim.:
derivat d'una forma de llatí ibèric *sŏrum (corresponent al clàssic sĕrum, mat. sign.), amb un doble sufix -ig -ot del qual no es veu clara la procedència.