Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  redol
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

REDOL m.
|| 1. Figura circular (Tortosa, val., eiv.); cast. ruedo, rodete. Posaran cascun d'aquells noms en un redolí petit de cera... e puix fan venir un infant poch qui no haja conexença de negun dels dits redols o redolins, Eximenis Dotzèn, c. 388 (Arch. Ib. Am. xxiv, 334).
|| 2. Porció de superfície de contorn aproximadament circular; porció que hi ha al volt d'un punt determinat (mall., men.); cast. ruedo. Dues flors d'un brotet sortiren dins un redol, Aguiló Poes. 219. Estimava més jugar que treballar en el seu redol, Rosselló Many. 60. Especialment: a) Porció de camp on es cria o conra una planta determinada. Un redol de ordi sembrat, doc. a. 1620 (arx. de Pont d'A.). «L'amo de Son Rossinyol | diu que es cantar no sega, | però fa anar es tai alegre | i estrenyen es redol» (cançó de segar, Mall.).—b) Porció més o menys gran de terreny, situada al voltant o a les proximitats d'un punt determinat. No hi havia una ànima en tot aquell redol, Penya Mos. iii, 189. Pels rodols [sic] d'Aljandar campava un moro bandetjat, Camps Folkl. ii, 65.
|| 3. Grup isolat; conjunt poc nombrós de persones o coses separat dels altres (bal.); cast. grupo. «Un redol de cases»: cast. un caserío. «Un redol de gent»: un grup de persones, de forma aproximadament circular. Vaig veure en la plassa | de gent gran redol, Penya Poes. 107.
    Loc.
—a) A redols: a porcions separades unes de les altres, sense continuïtat. Dins la nit plena d'estrelles | qui s'apleguen a redols, Riber Sol ixent 12. «Rossinyol de primavera, | ja pots començar a cantar, | que he sentit dir que ja hi ha, | a redols, qualque cirera» (cançó pop. Mall.).—b) Tenir un redol negre per a algú: tenir-li mala voluntat, rancor (St. Joan de S.).
    Var. form.:
rodol (men.).
    Fon.:
reðɔ̞́ɫ (val.); rəðɔ̞́ɫ (mall., eiv.); ruðɔ̞́ɫ (men.).
    Etim.:
de ròdol (<llatí rotŭlu, ‘rotlle’), amb canvi d'accent per adopció del sufix -ol (és un cas anàleg al de la doble forma còdol i cudol).