Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  puu
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

imatge  PUU m.
Conjunt d'animalets marins molt petits, sobretot crustacis del gènere Idotea, que viuen entre les algues i són cercats pels pescadors per a servir d'esca (Mall., Men.); cast. pulga de mar. Per a agafar-los es posen baverons o manats de xarxa apilotada en el fons de la mar. Fer puu: pescar puu. Tirar puu: tirar-ne a la mar per atreure els peixos; fig., oferir obsequis o avantatges a algú per atreure's la seva simpatia o el seu ajut.
    Fon.:
púw (mall.); (mall., men.).
    Etim.:
probablement del llatí pūlĭce, ‘puça’, per la gran semblança dels crustacis Idotea amb les puces (compareu el dibuix del puu amb el de l'article puça). Una forma llatina *pūce (contracció de pūlĭce) donaria en català puu tan normalment com pace > pau, Felīce > Feliu.