Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  portadora
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

PORTADORA f.
|| 1. ant. Caixa amb anses per a transportar coses en anar de camí o en enviar-les a un destinatari, sobretot a esquena de bístia; cast. aportadera. Duas portadoras clausas ferendi res, doc. a. 1388 (BSAL, xi, 88). Una portadora que's tancha ab clau, dins la qual hi són los arnesos, doc. a. 1430 (Aguiló Dicc.). Sovint les portadores anaven de dues en dues i es col·locaven una cada costat de la bístia. Quinque paria portadores, doc. a. 1388 (BSAL, xi, 152).
|| 2. imatge  Recipient format de dogues de fusta, de forma troncocònica invertida, més alt que ample, amb la boca i fons de forma generalment ovalada i a vegades circular, amb dos agafadors laterals a la part superior, que serveix principalment per a transportar raïm o vi, i també per al tragí d'altres fruites, d'aigua, de terra, etc. (or., occ., val., bal.); cast. comporta. Qui gos metre bagots ni venema podrida en les portadores ho en les somades de venema... sia encorregut en ban de V sòlidos, doc. a. 1299 (BABL, xii, 202). Una portadora gran de follar venema, doc. a. 1410 (Alós Inv. 13). En carregar quatre portadores de rahims e peres, doc. a. 1487 (Arx. Gral. R. Val.). Diuen que... aixeca a pols les portadores de verema, Ruyra Parada 50.
|| 3. Atuell semblant a una civera per a transportar terra o pedres (Benidorm).
|| 4. pl. Conjunt de dos caixons de fusta destapats lateralment, que van col·locats un a cada costat de bast o albarda d'una bístia, a manera d'arguenells, i serveix per a portar-hi cabassos o cistells plens de fruita (Xàtiva, Gandia, Alcoi).
|| 5. Engronsadora, post per a engronsar-se (Binissalem); cast. columpio.
    Loc.

Ploure a portadores: ploure amb gran intensitat.
    Fon.:
puɾtəðóɾə (or.); poɾtaðóɾɛ (Sort, Tremp, Urgell, Ll., Gandesa, Sueca); poɾtaðóɾa (Calasseit, Tortosa); poɾtaóɾa (Cast., Val., Xàtiva, Gandia); poɾtəðóɾə (Mall.).
    Sinòn.:
— || 2, semal;— || 3, gaveta, trellitja, trillejadora.
    Etim.:
del llatí portatōria, ‘atuell per a traginar’.