Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. fresar
veure  2. fresar
veure  3. fresar
veure  4. fresar
veure  5. fresar
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

3. FRESAR v. tr.
|| 1. Llevar la pellofa als grans o llegums molent-los en el trull; cast. desvainar, despellejar. Faves fresades: faves freses. E quan són fresades [les llentilles] e gitat lo clovoll e són cuytes..., valen a la menaó, Medic. Part. 33. Lo bou se engreixa ab faves fresades, Agustí Secr. 166.
|| 2. Esmicolar el blat de moro per fer l'escudella (Muntanya, ap. Aguiló Dicc.).
|| 3. Barrejar la farina amb el llevat fus, per a pastar després (Gir., Solsona, Priorat, Manacor).
|| 4. Menjar fort (Pou Thes. puer. 205).
    Fon.:
fɾəzá (or., bal.); fɾezá (occ.).
    Etim.:
del llatí *frēsare, mat. sign. || || 1 i 2, derivat de frēsum, part. pass. de frendĕre, ‘esmicolar’.