Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. cleda
veure  2. cleda
veure  3. cleda
veure  4. cleda
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

1. CLEDA f.
|| 1. Clos fet amb llistons, canyes o barres, que serveix per a tancar-hi bestiar (pir-or., or., occ.); cast. redil. Quan les esquelles dintre la cleda s'han dormit, Carner Monj.13. Cada fragment del tancat, format per algunes barres o llistons horitzontals i les respectives barres verticals de sosteniment, es diu andà o barda. La cleda és desmuntable i es pot transportar a fi que les ovelles que s'hi tanquen puguin femar diferents paratges.
|| 2. Tanca feta amb llistons o canyes per a tenir-hi tancades les gallines (Vallès); cast. corral, gallinero.
|| 3. Barrera de bastons o llistons per a tancar el portal d'un corral o d'una pleta (Puigcerdà, Ripoll, Pobla de L., Esterri); cast. verja, enrejado, barrera.
|| 4. ant. Obra de fortificació que devia consistir en un embarrerat de fustes i rama, destinat a detenir l avanç dels enemics o a abrigar-se contra els seus trets. Enuià'ns a dir la nostra companya que lexats nos hauien los mantels, e que y enuiàssem companya que'ls gordassen. E nós uestim-nos nostre perpunt,... e ab IX cauallers d'aquela manera guarnits anam-nos-en a les cledes... E els sarraïns lexaren dues failles enceses de foch prop les cledes que eren un poch denant nós, Jaume I, Cròn. 174.
    Fon.:
klέðə (Alt Empordà, Olot, Pobla de L., Ripoll, Berga, Crespià, Vallès); klέðɛ (Puigcerdà, Bolvir, Pl. de Vic); kléða (Vall d'Àneu); kléðɛ (Pla d'Urgell).
    Etim.:
del gàl·lic clēta, ‘barrera’.